Håndsnittede fugle i træ - Strandskade

1 tilbage

Denne livagtige håndsnittet Strandskade er udført i lindetræ og efterfølgende malet i hånden med miljøvenlige farver.

Strandskaden er en vadefugl, som kan ses ved de danske kyster og fjorde. Den lever fortrinsvis af muslinger - og på engelsk kaldes den da også en oystercatcher, en "østers fanger". Standskaden er den færøske nationalfugl.