Bihotel i kork

Kork ring fyldt op med søgræsstænger, velegnet til solitære bier. 

          

Måske har du lagt mærke til, at der denne sommer har været færre insekter ? 
Undersøgelser fra Tyskland viser, at 4 ud af 5 insekter er forsvundet.. 
Hvad kan vi gøre? 
Blive opmærksomme og sørge for, at lade vores haver være giftfrie, sørge for, at der er tiltrækkende blomster, frugttræer m.m., skabe oaser for insekterne som indbyder til at yngle og overvintre i... 
Huske på at alt i naturen hænger sammen, ingen kan i længden overleve, hvis det nederste trin i fødekæden mangler...

Insektringene er af jomfrukork, 18 - 25 cm dybe og 25 - 30 cm i diameter. 

 

Tilsvarende varer