Om kork

Om kork:   

Kork er vand- og luftresistent og har derfor en meget lang levetid. Tiden slider og farver korkbarkens overflade til den skønhed og variation, som de fleste af os imponeres af, og ikke mindst fuglene godt kan lide, da de lettere kan få fodfæste end på høvlet træ. Desuden har vi igennem de sidste år iagttaget, at fuglene ofte bliver på foderplatformene og spiser, i stedet for fluks at flyve over i et træ eller en busk og der indtage føden.

Træets unikke evne til at regenerer barken er uden sidestykke i naturen og anvendelses mulighederne er endeløse: Vinpropper, gulve, vægge, fodtøj, tøj, paraplyer, kasketter, skåle og tallerkener, foderhuse.

Kork høstes almindeligvis med 9 års interval. Så her fældes ikke noget træ, men genbrug derudad.

EU støtter op om korkproduktionen bla. med en kampagne for at få danskere til at efterspørge kork.

Verdens Naturfonden anbefaler at bruge mere kork og plante flere kork træer. I kork skovene lever et væld af liv. Arter som Iberisk Los - en af verdens sjældneste rovdyr- og den ligeså fåtallige Spansk Kejserørn er nogle af de mange arter der lever i korkegeskovene. Mange af vore egne arter, mange i store tal, overvintrer i disse græsdækkede arealer, hvor sten- og korkeg findes.

Eukalyptus-skov ser ud til at være et alternativ for de lokale bønder pga økonomi, men det er noget af det kedeligste skov der findes - med en ufattelig tynd artsdiversitet; så meget vil gå tabt ved en "konvertering".

Ud over kork anvender vi tørret pil, som både er stærkt og flot i kombination med korken.