Redekasser

Om redekasser til fugle:

Mange af de danske ynglefugle er hulrugende fugle. Det vil sige, at de er afhængige af hule træer for at kunne yngle. Mange gamle træer, netop med hulrum, er kultiveret væk i det danske landskab, og der kan vi hjælpe fuglene ved at etablerer nye hulrum i form af redekasser.

I sær redekasser til småfugle bør placeres med indgangs hullet mod øst og nord, hvorved fuglene får mindst direkte sol. Et par meters højde er fint for redekasser til småfugle. Vi fører redekasser i massiv eg, lærk, fyr og træbeton.

Om insektboliger:

Mere end nogensinde før er der, med rette, fokus på, at vi skal passe på vores natur og alt hvad der er i den. En uundværlig ingrediens er insekter. Det er yderst vigtig, at vi ændre vores syn på disse små skabninger fra, at de kan være "ækle" og "stikkende" til, at de er charmerende og meget vigtige og nyttige skabninger, som vi skal passe på og give nogle bedre betingelser end vi i mange år har gjort.

Vi har delt reddekasser op i 4 grupper:

Fugle    Insekter   Pattedyr  Padder