Solsorten der er her, den er der og den synger skønt.

Solsorten der er her, den er der og den synger skønt.

 

Oprindelig er Solsort en sky skovfugl og i Sydøstasien lever den skjult i bunden af regnskoven og dér skal man være heldig for at se den.

Aage og jeg var for en del år siden i det nordlige Vietnam bla. i nationalparken CUC Phoung. Det er en oprindelig regnskov, hvor fugtigheden er høj og fremkommeligheden vanskelig. Men der er spændende fugle og det var dem, vi var der for at se.

Karin siddende i skjul i regnskoven 
Her sidder jeg under en camouflage paraply i regnskoven og venter...
 

Desværre er skovfuglene i Vietnam meget sky og relativ fåtallige, da mange års efterstræbelser har lært dem et og andet om mennesket, der jagter dem både til føde og ikke mindst for at holde fuglene fanget i små bure.

Flere gange om dagen traverserede vi skoven iklædt camouflagetøj, i vores "jagt" efter spændende arter.

På en af disse turer, hørte vi, som man ofte gør med fuglene i regnskoven, en raslen i skovbunden og frem dukkede en Solsort han, ibenholtsort med solgult næb og gul øjenring. Den opdagede os hurtigt og med et højt advarselkald tjæk-tjæk var den væk i underskovens tætte bevoksning.

Det var uden lige, den mest eksotiske Solsort, vi  nogensinde har set!

I Danmark må Solsorten siges at være en meget almindelig ynglefugl - men i det forrige århundrede var den ret fåtallig og levede en tilbagetrukket tilværelse i vores dengang store skove. Men siden slutningen af 1800 tallet er antallet af fugle vokset støt.

Solsorten har i høj grad været i stand til at tilpasse sig livet i byerne, tæt på mennesker. Selv steder som i baggårde, hvor der ikke findes nævneværdige træer og buske yngler den. Den er kendt for at bygge rede de mest umulige steder. Selv på dækket under skærmen af parkerede biler!

Solsorten hører til drosselfamilien. Den er udbredt over hele Europa, og yngler desuden også i Nordafrika, Mellemøsten og flere steder i Østen. Solsortens sang betragtes som noget af det smukkeste indenfor fuglesang og for mange er dens sang inkarnationen af forår og sommer, når hannen sidder og synger for at markere sit territorium og tiltrække hunner. Sangen som består af bløde metodiske toner i varierede lange og korte strofer er ofte unikke for den enkle fugl. Hør solsorten sang her

 

   
Solsorten indtog et forår vores foderhus som sin rede... 

 Revir til rede bygningen variere meget og det kan være svært med fasthed at sige, hvor solsorten vælger at bygge sin rede. I skove vil den ofte vælge at bygge rede reden på jorden skjult under tæt vegetation. I bebyggede områder fortrækker den tætte hække eller vedbend der vokser op ad en mur eller lignende, men den kan også finde på at bygge sine rede bag f.eks nedløbsrør, under skærmen på en langtids parkeret bil, et tomt foderhus ( som billedet her), i et  redskabsskur, under sadlen på en cykel, ja mulighederne er mange...

   
 Her er rede fyldt til bristepunktet...

Solsortens yngletid strækker sig fra marts og langt ind i juli. Den kan bringe helt op til 4 kuld på vingerne i løbet af en god sæson. Kort efter ungerne er fløjet fra reden, går hunnen i gang med et nyt kuld og som regel altid i en ny rede.

 

Hvis man gerne vil tilbyde solsorten en mere solid rede bygnings plads, findes der forskellige muligheder for køb af redekasser. Her et par stykker fra vores butik  

Eller direkte link via billede

                  

Ved ophængning af redekassen bør man tænke over solsortens egne valg af rede plads. Det er altid en god idé at hænge den i østlig retning, men om den skal hænges højt eller lavt afhænger af mulighederne for, hvor skjult den kan være, dette er vigtigt, da Solsorten fortrækker at yngle skjult. 
Send en besked

Kommentarer vil blive godkendt før de vises.